Het kantoor van Amadi

Ace Beheer is een bureau dat is ontstaan uit een unieke bundeling van specialisten met kennis van onder andere: inkomensbeheer, beschermingsbewindvoering, schuldhulpverlening, budgetcoaching, het bedrijfsleven, de overheid, zorg (o.a. patienten met verstandelijke beperkingen) en het bank- verzekering- en hypotheekwezen. Gedurende hun carrière kregen zij regelmatig te maken met mensen die het allemaal “even” niet meer zagen. Sommigen zochten daarbij hulp, anderen lieten juist alles uit hun handen glippen met een problematische situatie als gevolg.

 

De mensen achter Ace Beheer zagen dit alles en zagen ook de ontwikkelingen binnen schuldhulp, zoals een strenger beleid, langere wachttijden en een verarming van de kwaliteit van dienstverlening. Met name preventie en nazorg werden van dit laatste de dupe. Ook zagen zij hoe meer en meer beroep werd gedaan op inkomensbeheer en beschermingsbewind als voorwaarde voor schuldhulp. Hierbij viel op dat dit niet altijd even goed gebeurt, simpelweg omdat de kennis ontbreekt of omdat de werkdruk te groot is door een niet efficiënte inrichting van de eigen administratie.

 

Besloten werd om de krachten te bundelen en een bureau op te richten dat het beter doet. Een bureau dat landelijk werkt, dat de kennis in huis heeft en dat niet te trots is om, daar waar de kennis zou ontbreken, deze in te roepen van buiten af en zich die kennis vervolgens eigen te maken. Een bureau dat niet die fouten maakt waar sommige andere organisaties tegenaan lopen. Een goed systeem, een goede procesbeschrijving en werkafspraken werden eerst geregeld en opgezet alvorens van start te gaan.

 

Ace Beheer wil echter meer. Het wil een rol spelen binnen het krachtenveld van budgettering en schuldhulp. Het wil mensen helpen voorkomen dat ze in de armoedeval terecht komen en hen, al dan niet met vaste hand, terugbrengen op een begaanbaar financieel pad.

 

Ace Beheer wil een voorbeeld voor andere organisaties zijn en op die manier Nederland leefbaarder maken voor de kwetsbaren in de samenleving.