Tarieven


In veel gevallen worden de kosten voor budgetbeheer, mentorschap, bewindvoering en curatele vergoed door de Gemeente. Uiteraard helpen wij onze klanten bij het aanvragen van deze vergoeding. 

De tarieven voor Mentorschap, Bewindvoering en Curatele zijn vastgesteld door het Landelijk Overleg Civiele Kantonrechters (LOVCK). Informatie over deze tarieven vindt u op: www.bpbi.nl

Tarieven Budgetbeheer 2014

Alle bedragen zijn inclusief BTW

 
  Eenmalige kosten
Aanmelding, Intake en Inventarisatie budgetbeheer € 442,00
Beëindiging budgetbeheer € 200,00

 

  Per Maand
Budgetbeheer Basis € 62,55
Budgetbeheer Plus € 97,30
Budgetbeheer Totaal € 139,00

 

Beknopte omschrijving werkzaamheden budgetbeheer 


Budgetbeheer Basis:

 • Openen beheer- en leefgeldrekening
 • Opstellen budgetplan
 • Vaste Lasten betaling
 • Wanneer sprake van schuldenregelingstraject: reserveren afloscapaciteit en betaling schuldeisers
 • Inzage van uw beheerrekening


Budgetbeheer Plus

Budgetbeheer Basis en:

 • Aanvraag/controle toeslagen Belastingen
 • Aanvraag/controle heffingskortingen
 • Bij beslaglegging inkomen: controleren/aanpassen juiste toepassing beslagvrije voet
 • Kwijtschelding aanvragen Gemeentelijke Heffingen/Waterschapsbelasting
 • Periodiek overleg over voortgang


Budgetbeheer Totaal

Budgetbeheer Plus en:

 • Hulp bij het ordenen van de administratie
 • Aanvraag en hulp bij Inkomens ondersteunende voorzieningen
 • Betalingsregelingen treffen met schuldeisers wanneer mogelijk
 • Hulp bij belastingaangifte

 

Voor meer informatie over bewindvoering of curatele verwijzen wij  u naar: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/curatele-bewind-en-mentorschap