Mentorschap

 

Mentorschap is een traject waarbij de cliënt begeleiding krijgt op onder andere medisch gebied en met name als er geen naaste verwanten zijn om op terug te vallen. Een mentor komt in beeld als er ingrijpende besluiten moeten worden genomen zoals of er medisch ingegrepen moet worden als cliënt zelf niet meer bij machte is om daar een besluit over te nemen.

 

Mentorschap vraagt dan ook om een enorme vertrouwensrelatie tussen cliënt en mentor.

 

Mentorschap  is een dermate specifieke dienstverlening dat er cliënten veel aan gelegen is ook die dienstverlening te krijgen die op hun situatie van toepassing is én waarbij sprake is van een grote vertrouwensband. Voor mentorschap schakelt Amadi dan ook, al naar gelang de problematiek, ter zake deskundige partijen uit het eigen netwerk in.