Inkomens- en Budgetbeheer

 

Een traject waarbij het inkomen van de cliënt wordt beheerd. Al naar gelang de behoefte van de cliënt zijn hierin verschillende varianten mogelijk. Soms volgt uit een budgetcoaching traject de conclusie dat de zaken dermate onoverzichtelijk zijn dat eerst “puin” geruimd moet worden. De administratie dient eerst op orde gebracht te worden. Vervolgens zal, indien gewenst, het inkomensbeheer gefaseerd weer overgedragen worden aan onze cliënt waarbij deze, zodra alles weer is overgedragen vervolgens nog een periode begeleid wordt. Sommige cliënten kiezen ervoor om het inkomensbeheer uiteindelijk definitief bij Ace te laten blijven.

 

Op het gebied van inkomensbeheer is een ruime ervaring opgedaan. Werkervaring is door onze medewerkers onder andere opgedaan bij diverse gemeenten en stadsbanken verspreid over het land zoals bijvoorbeeld GKB Rotterdam, Stadsring51 Amersfoort en de Gemeente Delft.