Beschermings Bewindvoering

 

Beschermingsbewind is een traject waarin de cliënt zichzelf via een uitspraak van de rechtbank “handelingsonbekwaam” laat verklaren. De redenen hiervoor zijn divers. Soms wordt als voorwaarde voor schuldhulpverlening gesteld dat beschermingsbewind verplicht wordt gesteld. Men kan er ook zelf voor kiezen, bijvoorbeeld als men ongeneeslijk ziek is of simpelweg als men niet de capaciteiten bezit om goed met geld om te gaan.

 

Beschermingsbewind is budgetbeheer in de overtreffende trap. In beschermingsbewind worden ook aanvragen gedaan voor kwijtscheldingen, worden belastingaangiften of aanvragen gedaan, kortom, vrijwel alles om een huishouden te doen reilen en zeilen op financieel gebied.

 

Handelingsonbekwaam betekent niet handelingsonbevoegd. Dit betekent dat mensen nog steeds de mogelijkheid hebben om hun eigen, financieel soms foute, beslissingen te nemen. Als iemand onder beschermingsbewind staat blijft deze ook zelf verantwoordelijk voor de zelf veroorzaakte schulden.

 

Eén van de oprichters van Ace Beheer is een gecertificeerd bewindvoerder. Daarnaast hebben de andere medewerkers vanuit hun werk veel met bewindvoering te maken gehad of eerder bij een bewindvoerderkantoor gewerkt. Hun kennis op andere gebieden betekent echter een enorme aanvulling waardoor Ace Beheer kan stellen een bewindvoeringskantoor te zijn dat van alle markten thuis is.